Co zawiera projekt ogrodu?

Projekt ogrodu to wiele więcej, niż tylko jeden rysunek. To misterna układanka rysunków i rozwiązań projektowych, które składają się w jedną całość. Co wchodzi w skład projektu ogrodu?

Koncepcja

To ogólny pomysł na zagospodarowanie przestrzeni, idea. Wyznaczenie kształtów ogrodu według wybranego stylu, lokalizacji poszczególnych elementów np. podjazdu, ścieżek, tarasu, trawnika, rabat z roślinnością. Pozwala na ogólne zobrazowanie kompozycji ogrodu. Koncepcja przedstawiona jest jako „widok z góry” 2D z opisami „co” i „gdzie”.

Wizualizacje

Mimo tego, że koncepcja 2D jest czytelna i jasno przedstawia pomysł na zagospodarowanie ogrodu, nie każdy z łatwością jest w stanie sobie wyobrazić wygląd projektowanej przestrzeni. Tutaj bardzo pomocne są wizualizacje, szczególnie te wysoko realistyczne. I chociaż nie mogą stanowić pewnika, że dokładnie tak będzie wyglądał nasz ogród za rok, czy dziesięć lat, to pozwalają na wyobrażenie sobie jak docelowo prezentować się będzie otoczenie, jak poszczególne elementy komponują się z domem, jakie efekty dają posadzone obok siebie rośliny.

Wymiarowanie

To projekt wykonawczy ogrodu. Zawarte w nim informacje i wymiary pozwolą rozlokować elementy ogrodu w przestrzeni. Jeśli ogród tego wymaga, powstają szczegółowe rysunki, np. altany, pergoli, innych elementów małej architektury.

Plan nasadzeń

To szczegółowe rozmieszczenie roślin na rabatach. Odpowiednimi symbolami narysowane są drzewa, krzewy oraz byliny. Zawiera rysunek obrazujący układ roślin oraz tabelę ze spisem roślin w języku łacińskim i polskim z podanymi ilościami konkretnych gatunków.

Inne potrzebne opracowania

Na przykład plan rozmieszczenia oświetlenia w ogrodzie (punktów świetlnych). W przypadku, gdy w ogrodzie nie ma jeszcze nawierzchni, pomocny może okazać się projekt podjazdu i ścieżek. Jeśli ogród tego wymaga, powstają szczegółowe rysunki, np. altany, pergoli, innych elementów małej architektury.

Do rysunków dołączona jest również część opisowa, w której wyszczególnione są wykorzystane materiały i ich ilości, spisy tabelaryczne roślin z informacjami dotyczącymi osiąganych przez nie rozmiarów, zalecenia na temat rozstawy sadzenia.

Tak sporządzony projekt zawiera wszystko, co potrzebne do samodzielnego wykonania ogrodu. Dzięki projektowi można również rozłożyć prace na etapy mając pewność, że wszystko połączy się w spójną całość. Ogród według projektu bez problemu również wykona firma ogrodnicza.

logo_wodne

fb.com/GardenConcept

ratuszna.aga@gmail.com